Hem Tjänster Kontakt

Kundfakturor

Sammanställning av faktureringsunderlag
Registrering av fakturor
Utskick av kundfakturor
Registrering av betalningar
Betalningsuppföljning, påminnelsehantering

Leverantörsfakturor

Registrering av fakturor
Betalningsservice
Registrering av betalda fakturor

Månadsrapportering

Uppföljning av:
Nyckeltal
Likviditet
Resultat
Balans
Projekt
Budget

Lönehantering

Upprättande av Anställningsavtal
Månatlig Löneberedning, utskick av lönespecifikationer
Bevakning anställningar (provanställningar, projektanställningar etc.), pensionsplan etc.
Arbetsgivarintyg
Kontrolluppgifter
Lönestatistik, rapportering till myndigheter etc.

Bokföring

Registrering av verifikat
Avstämningar konton
Månatlig skattedeklaration
Momsavstämning
Momsredovisning

Årsavslut

Periodiseringar
Avsättningar till periodiseringsfond etc
Sammanställning av bokföringsunderlag till revisor
Upprättande av Årsredovisning
Active Service - 2013